Zelena snaga

Zelena snaga projekt je Udruge osoba s amputacijom udova Grada Zagreba i Zagrebačke županije koji se provodi za korisnike, osobe s amputacijom, smještene u Zavodu za rehabilitaciju i ortopedska pomagala s ciljem ozelenjivanja prostora trajnicama te edukacije o brizi za bilje. Projekt je službeno započeo 1. srpnja, a provodit će se do kraja ove godine. 

Cilj projekta jest osigurati nabavu biljaka trajnica za te omogućiti pacijentima brigu o biljkama uvodeći tako hortikulturnu terapiju u rehabilitacijski proces sa svrhom poboljšanja njihova zdravstvenog stanja i osjećaja zadovoljstva vlastitim životom te stjecanja novih vještina.

Projekt se provodi u suradnji sa Zavodom za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, a financira ga INA d.d. u okviru svog natječaja Zeleni pojas.

Provedbom ovog projekta pribavit će se 30 trajnica-lončanica kojima će se urediti prostor Zavoda, koji u ovom trenutku skoro pa uopće nije opremljen biljkama što negativno utječe na mentalno zdravlje i volju pacijenata. Dodatno, začinskim biljem (90 trajnica) uredit će se balkoni pacijenata koji dolaze na rehabilitaciju nakon amputacije. Provest će se i edukacija o njezi bilja za pacijente. U akciji sađenja, koja je planirana početkom listopada, sudjelovat će i Inin Klub volontera.