Učlani se

Zašto se učlaniti u Udrugu?

Udruga osoba s amputacijom udova Grada Zagreba I Zagrebačke županije je dobrovoljna, nestranačka, nevladina, neproftna, interesna, socijalno-humanitarna udruga.

Misija udruge je osnažiti osobe s amputacijom udova kroz obrazovanje, psihosocijalnu podršku i ostvarivanje prava; te prevenirati gubitak udova. 

Učlanjenje u udrugu je dobrovoljno i obavlja se na temelju rješenja o postotku tjelesnog oštećenja dobivenog kod HZMO-a.

Da bi se integrirale u sve segmente društva, osobama s amputacijom udova uz psihosocijalnu podršku, nužna su kvalitetna pomagala koja im u ovom trenutku nisu dostupna zbog zastarjelosti popisa pomagala HZZO-a i neadekvatnog Pravilnika o ortopedskim pomagalima Ministarstva zdravstva.

Projekte ćemo bazirati kroz strategiju razvitka UAZ-a, kroz sljedeća područja:

  • Ortopedska pomagala i obuka
  • Obrazovanje i zapošljavanje
  • Savjetovalište
  • Sport, rekreacija i rehabilitacija
  • Društveni programi (kartanje, druženje, izleti, pecanje, plivanje, itd…)
  • Socijalni programi

Dosta Vam je da netko drugi odlučuje, imate specifična znanja, smatrate da sustav zakazuje vezan za osobe s amputacijom- uključite se i izborite svoja prava!

Tko se može učlaniti u Udrugu i na koji način?

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba, odnosno Udrugu čine slobodno i dobrovoljno udružene osobe s amputacijom ekstremiteta i njihovi roditelji ili skrbnici, te druge fizičke i pravne osobe voljne da organizirano potiču mjere i akcije na rehabilitaciji, socijalizaciji, skrbi i poboljšanju socijalnog i životnog statusa osoba s amputacijom.

U svrhu učlanjenja budući članovi trebaju ispuniti obrazac PRIJAVNICU kojom iskazuju interes za članstvo u Udruzi osoba s amputacijom Grada Zagreba i Zagrebačke županije te na e-mail udruga.amputiraca@gmail.com dostaviti svoju fotografiju i rješenje o postotku invaliditeta.

Članovi s plaćenom članarinom mogu sudjelovati na godišnjoj skupštini i imaju pravo glasa te se mogu uključiti u rad udruge ili biti birani u Tijela Udruge.

Članska iskaznica je važeća za onu godinu za koju je uplaćena članarina.

Članarina je GODIŠNJA i vrijedi od 01.01. do 31.12. neovisno o datumu uplate.

Godišnja članarina iznosi 7 eura.

Kao član udruge možete ostvariti svoja prava i sudjelovati u projektima i programima koje Udruga organizira!

Ana Sršen
Predsjednica Udruge

Pristupnica

**K0 razina - Bolesnik nije pokretan niti ima potencijal za hod ili transfer (sa ili bez pomoći) pa primjena proteze ne bi poboljšala kvalitetu života ili mobilnosti.

**K1 razina- Bolesnik ima potencijal za upotrebu proteze za transfer ili hod po istoj razini sa fiksiranom kadencom- tipično za osobe koje su ograničeno ili neograničeno pokretne unutar kuće. .

**K2 razina - Bolesnik ima potencijal za upotrebu proteze sa mogućnošću hoda po manjim barijerama kao što su stepenice, kosine - tipično za osobe koje su ograničeno pokretne izvan kuće. .

**K3 razina - Bolesnik ima potencijal za upotrebu proteze sa promjenjivom kadencom što omogućava savladavanje većine barijera pa se mogu ostvarivati radne ili terapeutske aktivnosti ili vježbe koje zahtijevaju upotrebu proteze, a koje se više razine od samog hodanja. .

**K4 razina- Bolesnik ima mogućnost odnosno potencijal za upotrebu proteze za aktivnosti koje su iznad osnovnih po razini opterećenja, energetskog utroška i stresa – tipično za protetičke zahtjeve kod djece, aktivnih odraslih osoba ili sportaša. .

Udruga se obvezuje da će štititi privatnost svojih članova sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Napomena: Podaci služe isključivo radi upisa u registar članova Udruge.

Dokumenti za članove