Fizijatar

Najčešća pitanja koje pacijenti postavljaju fizijatrima:

1. Imam li pravo na toplice (tj. stacionarnu rehabilitaciju održavajućeg tipa)?

Da, imate pravo na održavajuću stacionarnu rehabilitaciju u skladu s vašom kliničkom slikom tj. funkcionalnim statusom. To znači ako se teško krećete, imate bolove u donjim ekstremitetima ili ograničenje pokreta zglobova donjih udova i/ili kralješnice, na preporuku liječnika kirurga, ortopeda ili fizijatra možete ostvariti pravo na stacionarnu rehabilitaciju, tj. liječenje u toplicama. Vaš liječnik obiteljske medicine uputit će vas na pregled kirurgu, ortopedu ili fizijatru, koji će vas pregledati i preporučiti stacionarnu rehabilitaciju. Vratit ćete se vašem liječniku obiteljske medicine koji će tada ispuniti formular – prijedlog za stacionarnu rehabilitaciju, i taj prijedlog s medicinskom dokumentacijom predat ćete u nadležnu ispostavu HZZO-a. Tamo će kontrolori HZZO-a donijeti odluku o zadovoljavanju kriterija i poslati vam odobrenje na kućnu adresu (u nekim slučajevima morate sami otići u HZZO po dogovor).

2. Imam li pravo na invalidska kolica?

U prvoj fazi rehabilitacije nakon amputacije donjeg ekstremiteta do primjene proteze imate pravo na invalidska kolica za privremenu upotrebu da biste se mogli kretati dok ne završi protetička opskrba i postignete najveću moguću funkcionalnost s protezom. Ukoliko je završena protetička opskrba, a vi i dalje imate potrebu za korištenjem invalidskih kolica tijekom dana na preporuku ortopeda ili fizijatra možete dobiti na korištenje invalidska kolica (uz kolica dobijete i jastuk za sjedenje u kolicima i kožne rukavice za upravljanje kolicima). Općenito govoreći gotovo svi obostrani amputirci (bez obzir na nivo amputacije – potkoljenice ili natkoljenice) i natkoljenični jednostrani amputirci imaju potrebu za povremenim korištenjem invalidskih kolica tijekom dana. Kod osoba koje su slabijeg osteomuskularnog stanja, osoba koje boluju od nekih drugih težih bolest, kod osoba 3. životne dobi i kod jednostrane potkoljenične amputacije postoji potreba za korištenjem invalidskih kolica. Specijalist ortoped ili fizijatar nakon pregleda pacijenta piše nalaz s obrazloženjem pacijentovih potreba i HZZO odobri takvo pomagalo.

3. Zašto nemam pravo na novu protezu već samo na dijelove?

HZZO pokriva cijenu novog pomagala prema prosječnom razdoblju koje pomagalo izdrži svakodnevnim korištenjem i to razdoblje je navedeno u Pravilniku o ortopedskim pomagalima. Ipak, neki dijelovi su potrošni ili se troše/oštećuju više nego drugi, ili dolazi do promjena na bataljku, pa pacijent ima pravo i potrebu i na raniju opskrbu pojedinim dijelovima kako je predviđeno istim Pravilnikom. Ukoliko dođe do neuobičajenih okolnosti (npr.cijela proteza izgori u požaru kao što smo imali slučaj u Osijeku), nakon pregleda ortopeda ili fizijatra i s obrazloženjem novih okolnosti HZZO odobrava pacijentu i raniju opskrbu cijelim pomagalom.

4. Zašto se moram skinuti na pregledu?

Pregled liječnika specijaliste fizijatra obuhvaća kompletan pregled pacijenta u donjem rublju. Ne pregledavamo samo stanje vašeg ekstremiteta nakon amputacije, već i ostale zglobove i kralješnicu, te kompletnu funkciju sustava za kretanje. Pacijenti s amputacijom ekstremiteta obolijevaju od drugih bolesti sustava za kretanje kao i oni bez amputacije, dapače, neki dijelovi tijela i više stradavaju zbog drugačijeg opterećenja. Stoga je za vašu dobrobit korisno da vas liječnik pregleda u cijelosti.

5. Mogu li dolaziti na terapiju u vašu ustanovu?

Kad dođete na pregled zbog propisivanja doznaka za ortopedska pomagala, liječnik fizijatar vam može odmah odrediti i provođenje fizikalne terapije ovisno o tegobama sustava za kretanje koje imate. Isto tako, možete ići na fizikalnu terapiju neovisno o propisivanju doznaka za ortopedska pomagala. Kada imate tegobe, javljate se svom obiteljskom liječniku koji će vas upititi fizijatru.

Ravnateljica Poliklinike OTOS Vita, Vukovarska 1, Osijek
Đurđica Kesak-Ursić dr med. – spec. fizikalne medicine i rehabilitacije