O nama

Udruga osoba s amputacijom udova Grada Zagreba i zagrebačke županije (UAZ) osnovana 15.05.2013.g. Nastala je sa zajedničkom potrebom osoba s amputacijom udova, koje su sporadično bile učlanjene u ostale srodne udruge, da se povežu i potpuno integriraju u sve aspekte društvene zajednice te da postanu relevantni čimbenici razvoja društva. Prema podacima iz Registra osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ, 2022) u Republici Hrvatskoj, po stanju na dan 01.09.2022., živi 624.019 osoba s invaliditetom od čega je 353.550 muškog spola (56,7%) i 270.469 ženskog spola (43,3%) te na taj način osobe s invaliditetom čine oko 16,0% ukupnog stanovništva RH. Od ukupnog broja stanovništva osobe s amputacijom udova čine približno 0,16%. Udio osoba s amputacijom u odnosu na ukupan broj osoba s invaliditetom iznosi 1,32%.

Naši ciljevi

Obzirom na mnogobrojne poteškoće sa kojima se susreću osobe s amputacijom udova, posebice u ostvarivanju prava na opskrbu ortopedskim i drugim pomagalima, zatim u odgoju, obrazovanju i osposobljavanju za rad, zapošljavanju i socijalnoj skrbi, te u arhitektonskim, prostornim i komunikacijskim preprekama osnovana je udruga čiji su ciljevi usmjereni prema:

  • Ostvarivanju prava iz područja opskrbe ortopedskim i drugim pomagalima
  • Ostvarivanju prava u odgoju, obrazovanju, osposobljavanju za rad i zapošljavanju
  • Unapređivanju socijalne skrbi i društvenog položaja osoba s amputacijom udova
  • Poticanju mjera u sprječavanju arhitektonskih, prostornih i komunikacijskih prepreka
  • Unapređivanju medicinske, profesionalne i socijalne rehabilitacije
  • Zalaganju u inovaciji novih tehnologija u protetskoj opskrbi
  • Praćenju, predlaganju i primjeni novih propisa u korist osoba s amputacijom udova
  • Osmišljavanju i izgradnji socijalne politike u korist osoba s amputacijom udova
  • Organiziranju i poticanju športskih, kulturnih, društvenih, rekreacijskih i drugih aktivnosti
  • Razvijanju suradnje sa srodnim udrugama, institucijama i tijelima koji u svojim programima imaju sadržaje važne za osobe s amputacijom

Partneri

Udruga osoba s amputacijom udova Grada Zagreba i Zagrebačke županije je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom.

Članovi udruge

UAZ okuplja članove iz mnogih područja kako bi promicali prava i poboljšali kvalitetu života osoba s amputacijom udova, ali i druge zainteresirane fizičke i pravne osobe.

Predsjednica udruge je višestruko nagrađivana paraolimpijka Ana Sršen, koja je osvajačica medalja na državnim, europskim i svjetskim plivačkim prvenstvima. Dobitnica je najvećih državnih nagrada za doprinos u sportu i humanitarno djelovanje; te 2 nagrade za životno dijelo. Prepoznatljiva angažiranost Ane Sršen u društvenom i športskom životu usmjerena prema promicanju ljudskih i profesionalnih kvaliteta osoba s invaliditetom, nadilazi okvire lokalnog i nacionalnog djelovanja.

Sjedište UAZ-a je u prostoru Kliničkog zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, KBC Zagreb, Božidarevićeva 11 u Zagrebu.

Kristijan Vincetić

Paraolimpijac u plivanju
Osoba s natkoljenom amputacijom, student

Ana Sršen

Bivša Paraolimpijka
Trenerica plivanja, motivacijski govornik, majka dvoje djece

Ivan Katanušić

Paraolimpijac u atletici
Osoba s potkoljenom amputacijom, inžinjer prometa

Dino Sokolović

Paraolimpijac u skijanju
Osoba s dvostrukom natkoljenom amputacijom, komunikator, otac

Ivica Balog

Para Atletičar
Osoba s natkoljenom amputacijom, ortopedski tehničar, otac