Blog

Profesionalna rehabilitacija

Profesionalna rehabilitacija je proces koji osobama s invaliditetom omogućava aktivno sudjelovanje u društvenom životu i realiziranje svojih temeljnih ljudskih prava, prije svega dostojanstva i jednakosti.

Pročitaj više »

Radna učinkovitost

Usluga radne učinkovitosti je usluga broj 10. Standarda usluga profesionalne rehabilitacije. Ta usluga je kompleksna, sveobuhvatna te se temelji prvenstveno na samoj osobi koju procjenjujemo, a jednako tako i na radnom mjestu na kojem osoba radi.

Pročitaj više »

Moj život s protezama

Najvažnije od svega što mi je pomoglo bila je ta beskrajna ljubav svih koji su me okruživali, najviše mojih roditelja, sestre blizanke, mojih baka i djeda, rođaka i prijatelja.

Pročitaj više »

Njega bataljka i korištenje proteze

Dolaskom kući sami ćete postavljati i koristiti protezu te njegovati bataljak. Stoga je jako važno da imate povjerenje u svog protetičara i da mu se obratite čim primijetite bilo kakve poteškoće s namještanjem proteze ili njenim korištenjem u hodanju.

Pročitaj više »

Fantomska bol

Svaki doticaj organizma s jakim ili opasnim podraživanjem doživljava se kao bol i neugoda, a onda i prijetnja. Bol nas stoga potiče na ponašanja kojima ćemo takve situacije izbjegavati, odnosno koje će dovesti do prestanka boli.

Pročitaj više »