Reset 2022

Projekt RESET (REhabilitacija, Stručne Edukacije i Transformacija) reliziran je 2022. godine uz financijsku podršku Zagrebačke županije u iznosu od 5.000 kn, a u sklopu javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja u 2022. godini. 

U okviru projekta izrađen je nacrt teksta knjižice “Moj život nakon amputacije”. Prikupljeni su, lektorirani i objavljeni tekstovi na blogu udruge te podijeljeni putem društvenih mreža. Tekstove možete naći ovdje.