Headquarters

Kontaktirajte nas

Više informacija

Udruga osoba s amputacijom udova Grada Zagreba I Zagrebačke županije

Sjedište udruge:
Božidarevićeva 11
10 000 Zagreb

Email: udruga.amputiraca@gmail.com
FB: www.facebook.com/amputirani/