O Nama

Udruga osoba s amputacijom udova Grada Zagreba i zagrebačke županije (UAZ) osnovana 15.05.2013.g. Nastala je sa zajedničkom potrebom osoba s amputacijom udova, koje su sporadično bile učlanjene u ostale srodne udruge, da se povežu i potpuno integriraju u sve aspekte društvene zajednice te da postanu relevantni čimbenici razvoja društva. U Republici Hrvatskoj registrirano je 512 027 osoba s invaliditetom ( podatci HZZJZ od 31.03.2014.) od čega je 4,3% s amputacijom na gornjim i 8,3% na donjim udovima. U Gradu Zagrebu i zagrebačkoj županiji je 120 733 osoba s invaliditetom, od čega 3,4% s amputacijom na gornjim i 7,3% na donjim udovima.

Trkački kamp START

Plesna škola UAZ&Lijeva&desna

Inovacije u protetici i rehabilitaciji

Aktivne proteze za djecu UAZ u suradnji s Grawe Hrvatska

Marija, Klea i Karlo prvo su troje djece u Hrvatskoj koji, zahvaljujući prikupljenim kilometrima kroz izazov “POKRENI-pokloni svoje kilometre” u sklopu inicijative POKRENI i donaciji GRAWE-a, napokon imaju svoje aktivne proteze uz koje mogu potrčati, aktivnije se kretati i baviti omiljenim aktivnostima i sportom te ono najvažnije, odrastati ravnopravno sa svojim vršnjacima. Koliko su im proteze pomogle u njihovom sportskom i svakodnevnom razvoju pogledajte u videu u privitku.

Naši ciljevi

Obzirom na mnogobrojne poteškoće sa kojima se susreću osobe s amputacijom udova, posebice u ostvarivanju prava na opskrbu ortopedskim i drugim pomagalima, zatim u odgoju, obrazovanju i osposobljavanju za rad, zapošljavanju i socijalnoj skrbi, te u arhitektonskim, prostornim i komunikacijskim preprekama osnovana je udruga čiji su ciljevi usmjereni prema:

  • Ostvarivanju prava iz područja opskrbe ortopedskim i drugim pomagalima
  • Ostvarivanju prava u odgoju, obrazovanju, osposobljavanju za rad i zapošljavanju
  • Unapređivanju socijalne skrbi i društvenog položaja osoba s amputacijom udova
  • Poticanju mjera u sprječavanju arhitektonskih, prostornih i komunikacijskih prepreka
  • Unapređivanju medicinske, profesionalne i socijalne rehabilitacije
  • Zalaganju u inovaciji novih tehnologija u protetskoj opskrbi
  • Praćenju, predlaganju i primjeni novih propisa u korist osoba s amputacijom udova
  • Osmišljavanju i izgradnji socijalne politike u korist osoba s amputacijom udova
  • Organiziranju i poticanju športskih, kulturnih, društvenih, rekreacijskih i drugih aktivnosti
  • Razvijanju suradnje sa srodnim udrugama, institucijama i tijelima koji u svojim programima imaju sadržaje važne za osobe s amputacijom

Partneri

Prijatelji udruge

Članovi udruge

UAZ okuplja članove iz mnogih područja kako bi promicali prava i poboljšali kvalitetu života osoba s amputacijom udova, ali i druge zainteresirane fizičke i pravne osobe.

Predsjednica udruge je višestruko nagrađivana paraolimpijka Ana Sršen, koja je osvajačica medalja na državnim, europskim i svjetskim plivačkim prvenstvima. Dobitnica je najvećih državnih nagrada za doprinos u sportu i humanitarno djelovanje; te 2 nagrade za životno dijelo. Prepoznatljiva angažiranost Ane Sršen u društvenom i športskom životu usmjerena prema promicanju ljudskih i profesionalnih kvaliteta osoba s invaliditetom, nadilazi okvire lokalnog i nacionalnog djelovanja.

Sjedište UAZ-a je u prostoru Kliničkog zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, KBC Zagreb, Božidarevićeva 11 u Zagrebu.

Kristijan Vincetić

Kristijan Vincetić

Paraolimpijac u plivanju

Osoba s natkoljenom amputacijom , student

Ana Sršen

Ana Sršen

Bivša Paraolimpijka

Trenerica plivanja, motivacijski govornik, majka dvoje djece